gb  german  turkey  china  japan  italy  alb  serbia  france  UAE                                       

Сојузот на комори е против зголемување на акциза на горивата во криза

Сојузот на стопански комори на Македонија истакнува дека е против предлогот за зголемување на акцизата на горивата, со цел како што е претставено да се соберат средства во Буџетот. Советот на претседатели на Сојузот, истакнува дека со оваа најава за носење одлука по нарачка, за зголемување на акцизата на горивата во време на криза, ќе се оптоварат граѓаните и стопанството во време кога им треба безусловна помош. 

Ова барање за зголемување кое до Владата го предложила Стопанската комора, ќе предизвика дополнително оптоварување на домаќинствата, земјоделците, ќе ги зголеми цените на транспортот, како и цената на голем број производи и услуги. Мерка која е во корист на 2-3 фирми, а на товар на претприемачите и граѓаните и тоа во време на криза, не е добредојдена. 

Овој чекор може да нанесе штета на малите и средни компании од сите сектори, а со тоа и на над 99% од регистрираните субјекти во приватниот сектор и на граѓаните кои очекуваат мерки за помош, а не покачување на трошиците. 

Малите и средни претпријатија се 99,8 % од сите регистрирани во земјата, од сите сектори, земјоделство, трговија, угостителство, услуги, ИКТ, мали индустриски капацитети без кои не само економијата, туку и целото општество нема да функционира и треба да им се помогне, а не да се смислуваат нови начини во кризава да им се зголемуваат трошоците. 

Силно се спротивставуваме на каков било експериментален обид за редистрибуции во самата економија преку зголемување на цените на енергенсите кои може да доведат до ценовни шокови и реперкусии и по оваа криза.

Со ваква редистрибуција само ќе се зголемат животните трошоци на граѓаните, како и трошоците на малите и средни претпријатија, кои овие енергенси ги користат како инпут во своите деловни процеси.

Излезот од кризата не лежи во зголемување на акцизите, а преку тоа и на цените заради полнење на буџетот, туку во обезбедување на институционална финансиска инјекција кон приватниот сектор и граѓаните.

Со предложените мерки, со сегашната ситуација  се најави дека во просек во државниот буџет, по основ на акцизи и ДДВ од продажбата на нафтените деривати, на месечно ниво би се прибрале средства околу 4 милиони евра,  односно близу 50 милиони евра на годишно ниво. 

Прочитано 445 пати

Од Претседателот

Да бидеме лидер и глас на бизнис заедницата, подржувач на економскиот раст на членовите на комората. Заедно да придонесеме за економската стабилност на Македонија и партнерски забрзано да се движиме напред во нова декада на наше успешно работење.

Арсовска Данелa

Интернационална мрежа

F46DCE922CC1E446A2D47D87A78FE9A1

D234AF1A2FFA9C4197F508DA3F41A889

Контакт

 info @chamber.mk
  +389.2.3091440
  +389.2.3091440
  Црвена Скопска Општина бр.10

Следете не